OPĆINA TEŠANJ

Agencija FMC I općina Tešanj danas su potpisali ugovor o pružanju konsultantskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole uz korištenje elektronske platforme za finansijsko upravljanje I kontrolu.
Počašćeni smo ukazanim povjerenjem I sigurni da će se saradnja odvijati na obostrano zadovoljstvo.