AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA

Danas je održan jedan u nizu radnih sastanaka u cilju uspostave kvalitetnog sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Sastanku je prisustvovao i direktor agencije g.Damir Mrđen.

Nastavljamo uspješnu saradnju!