AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA

Danas je potpisala ugovor o pružanju konsultantskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole sa agencijom FMC. Uspostava sistema finansijskog upravljanja I kontrole radit će se korištenjem elektronske platforme za FUK.

Ponosni na vrlo važnu novu referencu.