AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH

Agenciji za statistiku bih danas je isporučena elektronska platforma za uspostavu I upravljanje sistemom finansijskog upravljanja I kontrole. Elektronska platforma za uspostavu I upravljanje sistemom fuk predstavlja intelektualno vlasništvo agencije FMC Sarajevo.

Mapa procesa i Registar rizika uneseni su na elektronsku platformu.Svi uposleni će putem elektronske platforme upravljati svojim procesima u cilju poboljšanja poslovanja.

Saradnju nastavljamo pružanjem konsultantskih usluga aludita Mape procesa i edukacijom uposlenika iz oblasti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole s posebnim osvrtom na Upravljanje rizicima.