GRAD SREBRENIK

Dana 02.07.2021.održana je prva radionica pri uspostavi sistema Finansijskog upravljanja i kontrole za predstavnike Grada Srebrenik.
Zahvalni na ukazanom povjerenju nastavljamo sa projektom uspostave sistema FUK uz korištenje Elektronske platforme za implementaciju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.