OPĆINA BANOVIĆI

Dana 02.09.2021. održan je sastanak u Općini Banovići kojem su prisustvovali gospoda Edita Lugavic i Selmet Budanović.
Tema sastanka bila je revizija sistema financijskog upravljanja i kontrole uz korištenje elektronske platforme za FUK.

U narednom periodu uraditi ćemo prezentaciju aktivnosti koje će se provesti tokom revizije sistema FUK uz edukaciju uposlenika Općine Banovići.

Edukaciju će raditi Tubić Zikreta,certificiranih voditelj finansijskog upravljanja i kontrole.