JU BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC TRAVNIK

Dana 05.09.2022.Održana je završna radionica na temu,, upravljanje rizicima u javnom sektoru FBih “Za predstavnike ju bolnica za plućne bolesti TBC Travnik


Elektronska platforma za uspostavu i upravljanje sistemom FUK pokazala se kao odličan alat za unapređenje sistema.

Elektronska platforma je intelektualno vlasništvo Agencije FMC Sarajevo zaštićeno pri Institutu za intelektualna vlasništva i autorska prava.

Korištenjem Elektronske platforme za uspostavu i upravljanje sistemom FUK bit će znatno olakšano upravljanje rizicima u cilju realizacije ciljeva institucije sadržanih u planskim dokumentima.

Voditelj radionice: Tubić Sanjin,konsultant za uspostavu sistema Finansijskog upravljanja i kontrole