SEMINAR: “STRATEŠKI PLAN KAO DIO SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE”

Dana 11.03.2021.u Mostaru je održan seminar na temu,,Strateški plan kao dio sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.
Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva financija HBŽ, Ministarstva pravosuđa ŽZH,Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ, Službe za zapošljavanje HNŽ,itd.

Učesnici seminara izrazili su se vrlo pozitivno glede onog što je obrađeno tokom jednodnevnog seminara.

Predavač: Tubić Zikreta,dipl.ecc