FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Dana 14.10.2021.Održana je prva stručna radionica u sklopu projekta uspostave finansijskog upravljanja I kontrole u Federalnom Ministarstvu Okoliša I Turizma.
Ponosni na ukazanom povjerenju, kao tim stručnih konsultanata,vjerujemo da ćemo svojim radom isto opravdati.

Uspostavu sistema finansijskog upravljanja i kontrole radimo uz korištenje Elektronske platforme za FUK koja uveliko olakšava uspostavu i upravljanje sistemom FUK.

Elektronska platforma za FUK je intelektualno vlasništvo Agencije FMC.Zadovoljstvo nam je što svakim danom postoji veći interes za korištenjem iste jer se pokazala kao odličan alat za uspostavu i upravo sistemom FUK.

Predavač: Tubić Zikreta,dipl.ecc., certificirani voditelj finansijskog upravljanja i kontrole.

voditelj finansijskog upravljanja i kontrole.