MINISTARSTVO ZA FINANSIJE BPK

Dana 18.02.2020. u organizaciji Ministarstva za finansije BPK održan je seminar na temu ,,Izjava o fiskalnoj odgovornosti’ za registrirane budžetske korisnike BPK. Predavač: Tubić Zikreta, dipl.ecc, certificirani voditelj Finansijskog upravljanja i kontrole,ujedno vlasnica Agencije FMC.