MINISTARSTVO FINANSIJA BPK,GORAŽDE

Dana 20.01.2020. Završen Je Projekt Uspostave Sistema Finansijskog Upravljanja I Kontrole Za Ministarstvo finansija BPK,Goražde.

Primopredaji projekta prisustvovali su članovi radnog tima za FUK na čelu sa Ministrom g.Mirsadom Agovićem.

Vjerujemo u nastavak uspješne saradnje!