DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

Dana 31.05.2021. predstavnicima Doma zdravlja Bihać, na čelu sa koordinatoricom za FUK Elmom Čehajić,predat je projekat Finansijskog upravljanja i kontrole FUK.
Mapa procesa i Registar rizika isporučeni su na elektronskoj platformi za FUK koja omogućava svim zaposlenicima pristup u cilju poboljšanja i ažuriranja sistema FUK.

Vjerujemo u nastavak uspješne saradnje!