OPĆINA NOVI TRAVNIK

Dana 31.05.2022.održana je prezentacija aktivnosti na uspostavi sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u sali Općine Novi Travnik. Pored predstavnika Općine Novi Travnik prezentaciji su prisustvovali direktori JKP Komunalac d.o.o.Busovača,JK Vilenica-vodovod d.o.o.Novi Travnik,JKP Vilenica-čistoća d.o.o.Novi Travnik i JP Vitkom d.o.o.Vitez.

Nakon uspješne prezentacije nastavljamo saradnju.