TK ŠUME D.O.O. KLADANJ

Danas je na poziv menadžmenta održana prezentacija iz oblasti finansijskog upravljanja I kontrole. Prisutnima, na čelu sa direktorom g.SelimbašIć Senadom, prezentiran je tok na uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole.

Zadovoljstvo slijedom održavane prezentacije, uz prepoznatu našu stručnost,rezultirati će potpisivanjem ugovora o saradnji pružanjem konsultantskih usluga na uspostavi sistema FUK uz nabavku elektronske platforme za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravljanja i kontrole.