JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik

Danas je održana prezentacija aktivnosti na uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole uz korištenje Elektronske platforme za finansijsko upravljanje i kontrole za predstavnike JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik.
Menadžment je prihvatio našu ponudu i opredijelio se za ugovornu saradnju.

Zadovoljstvo nam je da ćemo u narednom periodu raditi na uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole uz korištenje Elektronske platforme za FUK.