UNIVERZITET U TUZLI

Danas je održana radionica ,,upravljanje rizicima na nivou poslovnih procesa” za članove tima za uspostavu finansijskog upravljanja I kontrole formiranog na nivou univerziteta. Uspostava sistema finansijskog upravljanja I kontrole radi se korištenjem elektronske platforme za fuk.

Predavači:

Tubić Zikreta, direktor Agencije FMC

Tubić Sanjin,savjetnik za FUK