UNIVERZITET U TUZLI

Danas je održana uspješna radionica u sklopu projekta uspostave sistema finansijskog upravljanja I kontrole na univerzitetu u Tuzli. Nastavljamo saradnju na obostrano zadovoljstvo.

Elektronska platforma za FUK uveliko olakšava uspostavu sistema finansijskog upravljanja i kontrole i svakodnevno bilježimo pozitivna mišljenja glede korištenja iste.