AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH

Danas je potpisan ugovor za audit mape procesa I izradu registra rizika sa agencijom za statistiku bih. Ujedno, ugovorna saradnja se ogleda I u kupovini licence za korištenje elektronske platforme za uspostavu I upravljanje sistemom fuk koja predstavlja zaštićeno intelektualno vlasništvo agencije FMC Sarajevo.

Ponosni na ukazano nam povjerenje!