JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Danas smo potpisali ugovore o isporuci elektronske platforme za uspostavu I upravljanje sistemom FUK ,kao I pružanje konsultantskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole. Ponosni na novu značajnu referencu.

Trud i znanje uvijek daju rezultat!