DIO PREZENTACIJE ELEKTRONSKE PLATFORME ZA USPOSTAVU I UPRAVLJANJE SISTEMOM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE!

Elektronska platforma za uspostavu sistema FUK nije dio aplikacije za automatizaciju izvještavanja o funkcioniranju sistema FUK i interne revizije.

Prezentaciju radio Tubić Sanjin,certificirani konsultant za FUK.