FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Dana 01.06.2022.održana je radionica sa timom za uspostavu sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u sklopu projekta uspostave sistema.

Radionicu je vodio Tubić Sanjin,stručni konsultant za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Nastavljamo rad na obostrano zadovoljstvo.