FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Danas smo potpisali ugovor o nabavci Elektronske platforme za uspostavu i upravljanje sistemom FUK i ugovor za pružanje konsultantskih usluga pri uspostavi sistema Finansijskog upravljanja i kontrole sa Federalnom upravom za civilnu zaštitu.

Ponosni na novu značajnu referencu!