GRAD ČAPLJINA

Gradska uprava grada Čapljina ukazala nam je povjerenje potpisanim ugovorom za pružanje konsultantskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole. Uspostava sistema finansijskog upravljanja I kontrole realizirati će se korištenjem elektronske platforme za uspostavu I upravljanje sistemom fuk kako bi svi članovi tima za FUK i svi uposlenici imali mogućnost upravljanja svojim poslovnim procesima I rizicima putem korisničkih pristupa elektronskoj platformi za FUK.

Prva radionica održana je 05.10.2022. Radujemo se saradnji!