GRADSKA UPRAVA GRADA MOSTARA

Prihvatila je naše ponude za uspostavu sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)uz elektronsku platformu za uspostavu i upravljanje sistemom FUK. Danas je potpisan ugovor o saradnji na uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole.Sistem će biti uspostavljen na elektronskoj platformi za FUK,istoj će imati korisnički pristup članovi tima za FUK i uposlenici kojima saglasnost da Gradonačelnik.

Još jedna značajna referenca u našem radu.