JU BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC TRAVNIK

Odabrala je agenciju FMC Sarajevo za pružanje konsultantskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole.
Danas je zvanično potpisan ugovor. Radujemo se saradnji.