JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BPK

Na čelu sa direktoricom Aidom Bezdrob ukazala je povjerenje timu naše agencije potpisivanjem ugovora o pružanju konsultantskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole (FUK).
Uspostava sistema FUK uz kreiranje mape procesa I registra rizika radit će se uz pomoć elektronske platforme za fuk koja predstavlja aplikaciju za uspostavu I upravljanje sistemom FUK.

Elektronska platforma za FUK rezultat je dugogodišnjeg iskustva na uspostavi sistema FUK i predstavlja intelektualno vlasništvo Agencije FMC.

Naša referenc lista obuhvata preko 100 klijenata,kao što su Parlamentarna skupština BiH,Generalni sekretarijat FBIH,desetine ministarstava,jedinica lokalne samouprave,javnih poduzeća,itd.