Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

Danas je održana prva radionica nakon potpisanog ugovora o pružanju konsultantskih usluga pri uspostavi sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Vjerujemo u uspješnu saradnju na obostrano zadovoljstvo!