AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH

Na poziv menadžmenta Agencije za statistiku BiH danas je održana prezentacija iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK),sa posebnim akcentom na Elektronsku platformu za uspostavu i upravljanje sistemom FUK. Vjerujemo u nastavak saradnje na obostrano zadovoljstvo.