FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Na poziv menadžmenta danas je za predstavnike FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE održana prezentacija aktivnosti koje treba realizirati tokom uspostave sistema Finansijskog upravljanja i kontrole . Prisutnim je prezentirana i Elektronska platforma za uspostavu i upravljanje sistemom FUK.

Nastavljamo uspješnu saradnju!