OPĆINA TEŠANJ

Na poziv menadžmenta Općine Tešanj danas je prezentirana naša ponuda konsultanatskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole timu za FUK.Ujedno je prezentirana Elektronska platforma za uspostavu i upravljanje sistemom FUK koja uveliko olakšava generiranje dokumenata koje čine Mapu procesa i Registar rizika!

Nastavljamo uspješnu saradnju.

Predavači: Tubić Zikreta, dipl.ecc i Tubić Sanjin, certificirani voditelj finansijskog upravljanja i kontrole.