OPĆINA VITEZ

Na poziv menadžmenta općine Vitez danas je održana prezentacija aktivnosti na uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole uz korištenje elektronske platforme za uspostavu I upravljanje sistemom FUK. Nastavljamo ugovornu saradnju na obostrano zadovoljstvo!