SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BPK GORAŽDE

Na poziv menadžmenta Službe za zapošljavanje BPK Goražde danas smo održali prezentaciju na temu uspostave sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.Prezentirana je i elektronska platforma za uspostavu i upravljanje sistemom FUK koja omogućuje kreiranje Mape procesa i Registar rizika,te uspostavu kvalitetnog sistema FUK. Mnogobrojni korisnici platforme izražavaju zadovoljstvo glede karakteristika i mogućnosti koje pruža ista.

Nastavljamo saradnju na obostrano zadovoljstvo!