AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA u Mostaru

Na zahtjev menadžmenta AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA u Mostaru je danas održana prezentacija aktivnosti na uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole uz korištenje Elektronske platforme za finansijsko upravljanje i kontrole.

Nastavljamo ugovornu saradnju na obostrano zadovoljstvo!