SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HNŽ

Nakon izvršene revizije I aludira sistema finansijskog upravljanja I kontrole danas je zapisnički predata nova verzija mape procesa. Registar rizika postavljen je na elektronsku platformu za uspostavu I upravljanje sistemom FUK.

I ovim putem zahvaljujemo na iznimno korektnoj dugogodišnjoj saradnji.