FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Nakon potpisanog ugovora o pružanju konsultantskih usluga pri uspostavi sistema Finansijskog upravljanja i kontrole sa FEDERALNIM ZAVODOM ZA STATISTIKU danas je održana prva radionica. Vjerujemo u nastavak uspješne saradnje! Ponosni glede ukazanog povjerenja!