ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HBŽ

Nakon revizije projekta uspostavljenog sistema Finansijskog upravljanja i kontrole danas je isporučen softver na kojem su posložene Mapa procesa i Registar rizika Zavodu za zdravstveno osiguranje HBŽ. Zahvalni na ukazanom povjerenju nastavljamo uspješnu saradnju!