JU Služba za zapošljavanje BPK

Nakon višemjesečnog rada uspostavljen je sistem finansijskog upravljanja i kontrole u JU Služba za zapošljavanje BPK. Direktorica Aida Bezdrob krajnje pohvalno se izrazila glede saradnje sa našom agencijom i timom koji je bio angažiran.

Bilo je zadovoljstvo raditi sa timom za FUK na čelu sa koordinatorom za FUK Edinom Čelik.

Sistem FUK uspostavljen je na Elektronskoj platformi za FUK koja uveliko olakšava svim zaposlenicima upravljanje procesima i rizicima,te izvještavanje putem PIFC aplikacije.