Europska organizacija za kvalitetu(EOQ).

Novu poslovnu godinu započinjemo potpisanim Ugovorom o poslovnoj saradnji radi zajedničkog nastupanja na tržištu u realizaciji Međunarodnih školovanja u skladu sa Certifikacijskom shemom OSKAR EDUKOS-a,Croatia koji je ovlašten od strane Europske organizacije za kvalitetu(EOQ).
Ponosni što smo izabrani kao partner na području Bosne i Hercegovine.

Vjerujemo da ćemo ispuniti očekivanja i povjerenje.