SUDSKA POLICIJA FBIH

Ponosni smo na ukazano povjerenje menadžmenta Sudske policije FBIH da uspostavimo sistem Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).
Nakon višemjesečnog interaktivnog rada naših konsultanata i tima za FUK, imenovanog ispred Sudske policije FBiH, dana 26.08.2020. izvršili smo primopredaju projekta sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Za nas je ovo iznimno važna referenca samim tim što su članovi tima za FUK iskazali zadovoljstvo glede našeg ukupnog angažmana.