OPĆINA VITEZ

Povjerenstvo općine Vitez izabrala je našu agenciju za pružanje konsultantskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole. Ugovor smo potpisali, nastavljamo sa realizacijom aktivnosti na uspostavi sistema Finansijskog upravljanja i kontrole uz korištenje Elektronske platforme za uspostavu i upravljanje sistemom FUK.