GRADSKA UPRAVA GRADA LJUBUŠKI

Shodno potpisanom ugovoru o pružanju konsultantskih usluga pri uspostavi sistema Finansijskog upravljanja i kontrole održana je prva radionica sa članovima tima gradske uprave Grada Ljubuški.
Uz korištenje elektronske platforme za uspostavu sistema FUK nastavljamo proces uspostave sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK),na obostrano zadovoljstvo.

Idemo dalje, samo znanjem!