JU BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC TRAVNIK

Slijedom ugovora o pružanju konsultantskih usluga pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole danas je zapisnički izvršena primopredaja dokumentacije koja obuhvata sljedeće


1.Mapu procesa

2.Registar rizika i

3.Strategiju upravljanja rizicima.

Saradnja koja je realizirana na obostrano zadovoljstvo nastavlja se.

Ponosni na novu značajnu referencu.