GRAD MOSTAR

U Gradskoj vijećnici Mostara, na poziv gradske uprave Grada Mostara, dana 11.10.2021.održali smo edukaciju iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i prezentirali Elektronsku platformu za uspostavu i upravljanje sistemom FUK.
Prezentaciji je prisustvovao veliki broj uposlenika Grada Mostar.

Izražavamo i ovim putem zadovoljstvo za iskazanim interesom za saradnju,te pohvalnim riječima glede naše stručnosti i profesionalnosti. Isto tako, postoji veliki interes za elektronsku platformu za FUK putem koje svi vlasnici procesa mogu raditi na poboljšanju sistema FUK i upravljati rizicima što predstavlja zakonsku obavezu.