UNIVERZITET U TUZLI

Nakon održane prezentacije programslog rješenja za uspostavu Finansijskog upravljanja i kontrole za menadžment Unuverziteta u Tuzli, ukazano nam je povjerenje od strane Rektora,Prorektora i pet vrhunskih profesora da naš tim uspostavi sistem Finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji kojom rukovode.

Na naš ponos dana 15.04.2021.potpisan je ugovor o pružanju konsultantskih usluga i nabavci ekektronske platforme za FUK putem koje će se uspostaviti i upravljati sistemom FUK, te o istom izvještavati putem aplikacije PIFC (Federalno ministarstvo finansija-CHJ).

Još jedna u nizu iznimnih referenci za moj tim i mene osobno.