SEMINAR: ,,STRATEŠKI PLAN KAO DIO SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE”

Uspješno realiziran seminar na temu ,,Strateški plan kao dio sistema Finansijskog upravljanja i kontrole”.
Polaznici su iskazali interes za budućom saradnjom u vidu pružanja konsultanatskih usluga uspostave sistema FUK i izrade Strateškog plana.

Predavač: Tubić Zikreta,dipl.oec