SEMINAR: ,,USPOSTAVA SISTEMA FUK UZ ELEKTRONSKU PLATFORMU ZA USPOSTAVU SISTEMA”

Uspješno realiziran seminar na temu ,,Uspostava sistema FUK uz elektronsku platformu za uspostavu sistema.
Zadovoljstvo nam je da su polaznici seminara, predstavnici federalnih i kantonalnih javnih institucija, ocijenili naš rad, predavanje i elektronsku platformu za uspostavu i ažuriranje sistema FUK vrlo pohvalno i korisno za njihov rad na sistemu FUK.

Predavači: Tubić Zikreta,certificirani voditelj finansijskog upravljanja i kontrole i Tubić Sanjin,viši konsultant za FUK.