WEBINAR: DIJAGRAM TOKA

Datum održavanja: 03.06.2021.,prijave u toku.

Predavač:

Tubić Zikreta,dipl.ecc,certificirani voditelj finansijskog upravljanja i kontrole,Risk manager,sa iskustvom u uspostavi sistema FUK na području cijele BiH i šire.

Više informacija na www.agencijafmc.ba