GRAD LUKAVAC

Za predstavnike grada Lukavac 08.03.2022.Odžana je prezentacija aktivnosti na uspostavi sistema finansijskog upravljanja I kontrole,kao I funkcionalnih karakteristika elektronske platforme za uspostavu I upravljanje sistemom FUK. Nastavljamo ugovornu saradnju na obostrano zadovoljstvo.