KJP SKENDERIJA

Zadovoljstvo nam je da smo dana 18.05.2021.za javno poduzeće KJP SKENDERIJA isporučili izrađenu dokumentaciju koju zahtijeva sistem Finansijskog upravljanja i kontrole uz Elektronsku platformu za uspostavu sistema FUK.
I ovim putem zahvaljujemo Direktoru g.Ameru Kapi na ukazanom povjerenju glede konsultanatskih usluga koje smo pružali u ugovornom periodu.

Vjerujemo u daljnju uspješnu saradnju!