ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZŽH Grude

Danas smo isporučili Elektronsku platformu za uspostavu i upravljanje sistemom FUK slijedom ranije uspješne saradnje.

Zavod zdravstvenog osiguranja ZŽH je uspostavio sistem FUK 2019.godine uz naše konsultantske usluge.

Zbog jednostavnijeg izvještavanja putem PIFC aplikacije,a na zahtjev menadžmenta,svu dokumentaciju koja čini sistem FUK unijeli smo na elektronsku platformu za FUK.

Nastavljamo uspješnu saradnju!